Prodaja, montaža i servis rashladnih uređaja, klima, komora i sistema grijanja i hlađenja.

Glavna svrha zračnih zavjesa je da spriječe mješanje spoljašnjeg, nečistog zraka sa čistim, temperaturno regulisanim zrakom u prostoriji. Zračne zavjese su idealne za situacije gdje vrata poslovnog prostora bivaju stalno otvarana ili za situacije gdje vrata želimo da držimo otvorenim a da i dalje spriječavamo ulaz nečistoća (poput automobilskog smoga, prašine ili insekata) i promjenu temperatu zraka zbog spoljašnjih uticaja.

Toplovodne zračna zavjese

Toplovodne zračna zavjese  

Zračne zavjese tipa OLEFINI

Model Širina (m)
LWH/RWH-13 W 1
KWH-14 W 1,2
KWH-15 W 1,4
KWH-16 W 1,6
KWH-17 W 1,8
KWH-18 W 2,0

 

Zavjese bez grijača

Zavjese bez grijača  

Zračne zavjese tipa OLEFINI

Model Širina (m)
L-13/R13 W 1
K-14 1,2
K-15 1,4
K-16 1,6
K-17 1,8
K-18 2,0

Zračne zavjese sa grijačima

Zračne zavjese sa grijačima  

Zračne zavjese tipa OLEFINI

Model Širina (m)
LEH13/REH13 W 1
KEH14 W 1,2
KEH15 W 1,4
KEH16 W 1,6
KEH17 W 1,8
KEH18 W 2,0