Prodaja, montaža i servis rashladnih uređaja, klima, komora i sistema grijanja i hlađenja.

Rekuperatori toplote se koriste u sitacijama gdje vršimo izmjenu toplote u većim prostorijama poput hotela, pozorišta, kancelarija, restorana itd. Glavna prednost u odnosu na konvencionalna rješenja se ogleda u ogromnoj uštedi energije - implementirajući ovaj sistem zagrijavanja zraka te izmjene istoga u prostoru možemo da sačuvamo do 70% toplotne energije.

Rekuperatori toplote "IHRA"

Rekuperatori toplote "IHRA"  Rekuperatori toplote "IHRA" Rekuperatori toplote "IHRA" 
Rekuperatori serije "IHRA" se sastoje od četiri simetrična modula konstruirana na CNC mašinama. Unutrašnje površine su izolirane sa NFAF 6mm izolacijom. Na stranama se mogu pronaći pristupni paneli da bi se mogao obaviti servis filtera. Po potrebi je moguće sastaviti elektroničke module za kontrolu ventilatora i električnog grijača. Osnovni princip rada ovih uređaja je grijanje svježeg vazduha iz vana uz pomoć toplog zraka iz prostorije, što omogućava da se ovaj sistem koristi u prostorima gdje nema nezavisnog izvora toplote. Oni su jako pogodni za noćne klubove, restorane, barove itd. baš zbog ove karakteristike.