Prodaja, montaža i servis rashladnih uređaja, klima, komora i sistema grijanja i hlađenja.

f23

Izolacione cijevi K-FLEX

ModelFor tubeThicknessLambdaPiecePack
Price per pack
EUR USD
K-Flex 6x6 6 mm and 1/4'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 496 m * *
K-Flex 8x6 8 mm and 5/16'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 432 m * *
K-Flex 10x6 10 mm and 3/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 364 m * *
K-Flex 12x6 12 mm and 1/2'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 316 m * *
K-Flec 15x6 15, 16 mm and 5/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 266 m * *
K-Flex 18x6 18 mm and 3/4'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 220 m * *
K-Flex 22x6 22 mm and 7/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 180 m * *
K-Flex 28x6 28 mm and 1 1/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 130 m * *
K-Flex 35x6 35 mm and 1 3/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 100 m * *
K-Flex 42x6 42 mm and 1 5/8'' 6 mm 0.035 W/mK 2 m 90 m * *